090 13 09 50

Redesign av logotyp och ny grafisk profil har tagits fram och appliceras på förpackningar, stora prints, skyltar, bildekor, kläder mm. Den grafiska profilen är under ständig utveckling.

Fakta Original Tryckeri

Tryckeriet finns i Umeå, Sundsvall och sedan september 2020 även i Lycksele.
2019 vann Original en prestigefull tryckeriupphandling hos Sundsvalls kommun. Samma år blev Original Tryckeri övergripande företagsnamn med anor från 1908 och en ny grafisk profil antogs.

Besöksadress

Spårvägen 10 i Umeå,
Esplanaden 22 i Sundsvall
Timmervägen 73 i Lycksele