Polarbrödsgruppen – trycksaker

FRI jobbar återkommande med olika typer av uppdrag till Polarbrödsgruppen. Genom åren har det blivit allt från broschyrer, flyers, foldrar till större prints, fondväggar, rollups mm.

Polarbröd deltar årligen på Almedalsveckan och där anordnar de mindre event med spännande samtal med inbjudna gäster. Jag har under flera år tagit fram material till dessa tillfällen.

Hållbarhetsredovisningar för åren 2016, 2019, 2020, 2021 och 2022 har FRI producerat. Dessa görs i två olika format.  I A4 format men även i ett mindre format, A5 vikfolder. Den senare med en mer lättläst sammanfattning.  Du kan läsa 2022 års redovisning här.

 

Klicka på bilderna för att se dem större.