Konferensen Jämmerdalen är en återkommande konferens sedan 2018 och har från första början haft en bas i klimat och hållbarhet och med det som underliggande, så tar vi varje år upp nya teman som är högaktuella i samhällsdiskursen. I år tar vi ett kliv framåt, med föreläsare från hel landet, vissa av dem med en internationell bakgrund. Ifjol togs det fram en logo och en ny hemsida för konferensen med hjälp av Anja Sundberg, FRI reklambyrå. Med hjälp av hemsidan kan vi nu marknadsföra varje års konferensprogram på ett bättre sätt samtidigt som förra årets program finns kvar. Vi har även bättre möjlighet att ta emot anmälningar inför varje konferens samt en bra kanal för livesändning och återblick.

Arrangörer: Landsbygdskonferensen Jämmerdalen, Studieförbundet Vuxenskolan i Robertsfors, Överklintens Kvarnhotell och Folkets Hus i Överklinten.

Se mer på vår hemsida.