Med mer än 300 sjöar och vattendrag är Norsjö kommun en fantastisk plats för den fiskeintresserade. Vi ser att fler och fler väljer att resa med fiske som primär reseanledning och för att kunna möta denna trend behöver det skapas samordning och kanaler för information, vilket också är syftet med detta projekt.

En av åtgärderna för att nå ut och tillgängliggöra och synliggöra fisket i Norjö kommun var att ta fram en broschyr tillsammans med FRI reklambyrå och Anja Sundberg. Denna broschyr baseras på den kartläggning av fisket som gjordes under perioden mars – december 2022.

Projktledare: Felicia Morén, Gold of Lapland ek. förening